تافی المان خامه توت‌فرنگی


تافـی های مغزدارالـمان خامه توت فرنگی (Toffees With Cream And Strawberry)

این تافی از مخلوط بی نظیر خامه و توت فرنگی به دست آمده که طعمی متفاوت به آن بخشیده است.