کرم شکلات

دو محصول کرم کارامل و کرم شکلات که هر کدام دارای ۵۰ گرم پودر و ۲۰ گرم سس می باشند.

همچنین این محصولات دارای بسته بندی خانواده {۷۵۰ گرمی (۳ بسته ۲۵۰ گرمی) و ۹ عدد سس ۲۰ گرمی} هستند.