تافی روکش‌دار میوه‌ای اینجاست

یه باغچه اینجاست که توش پر از تافی های میوه‌ایه، فقط کافیه دستت رو دراز کنی و میوه مورد علاقه‌ات رو انتخاب کنی. توی این باغچه هر طعمی که بتونه تو رو یه قدم به حال خوب و خوش نزدیک کنه وجود داره این تویی که تصمیم می‌گیری چه طعمی رو تو این باغ مزه‌مزه کنی. تافی اینجاست اولین تافی روکش‌دار میوه‌ایه.

مخلوط گیلاس


مخلوط استوایی


مخلوط مرکبات


مخلوط طعم‌ها، مرکبات، استوایی، گیلاس


[scrollmagic_imagegroup align=”center” bbsm_scene=”rotate-tofi” bb_sm_mode=”yes” el_class=”slider-top-imgs”][scrollmagic_image image=”5655″ bb_sm_mode=”no”][/scrollmagic_image][scrollmagic_image image=”5657″ bb_sm_mode=”no” el_class=”tofi-dar”][/scrollmagic_image][/scrollmagic_imagegroup]
[scrollmagic align=”center” bb_sm_mode=”yes” el_class=”candy-eleman-group”][scrollmagic_image bbsm_scene=”candy-1″ image=”5660″ bb_sm_mode=”yes” el_class=”candy-obj”][/scrollmagic_image][scrollmagic_image bbsm_scene=”candy-2″ image=”5662″ bb_sm_mode=”yes” el_class=”candy-obj”][/scrollmagic_image][scrollmagic_image bbsm_scene=”candy-2-2″ image=”5662″ bb_sm_mode=”yes” el_class=”candy-obj”][/scrollmagic_image][scrollmagic_image bbsm_scene=”candy-1-3″ image=”5664″ bb_sm_mode=”yes” el_class=”candy-obj”][/scrollmagic_image][scrollmagic_image bbsm_scene=”candy-4-2″ image=”5660″ bb_sm_mode=”yes” el_class=”candy-obj”][/scrollmagic_image][scrollmagic_image bbsm_scene=”candy-5-2″ image=”5666″ bb_sm_mode=”yes” el_class=”candy-obj”][/scrollmagic_image][/scrollmagic][scrollmagic_image bbsm_scene=”rotate-tofi-6″ image=”5670″ bb_sm_mode=”yes” el_class=”new-slider-back”][/scrollmagic_image]

ببین چی اینجاست!

تافی اینجاست …

اینجاست | injast | slider
اینجاست | injast | slider
اینجاست | injast | slider
اینجاست | injast | slider
اینجاست | injast | slider
اینجاست | injast | slider

ببین چی اینجاست!

تافی اینجاست …