16 نوامبر 2021
دسر کرم بروله

طرز تهیه کرم بروله

تاریخچه دسرکرم بروله کاملاً نامشخص است و کشورهایی مانند انگلیس، اسپانیا و فرانسه همگی ادعا می‌کنند که در به وجود آمدن این دسر شیرین دستی داشته اند.